Navařování laserem

Laserová technologie navařování v současnosti patří mezi nejnovější a nejdokonalejší způsoby navařování. Využívá se hlavně v situacích, kdy je zapotřebí, aby vlastnosti navařovaného materiálu zůstaly nezměněné. Při navařování vzniká velmi malé teplo, proto nedochází k žádným nežádoucím deformacím či pnutí. Návar je také velmi precizní v tvrdosti 44 HRC.